ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Μεταφορά 35 ενεργών ιστοσελιδών σε καινούριο server.

Τεχνικές Πληροφορίες

Οι σελίδες ήταν ενεργές και έπρεπε η μεταφορά τους να ολοκληρωθεί αναπαίσθητα. Πρώτα λοιπόν, φτιάχτηκε αντίγραφο στο νέο server και ύστερα έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στους nameservers.

Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ότι ο ένας server είχε εγκατεστημένο Plesk ενώ ο άλλος CPanel.

Τα περισσότερα sites ήταν φτιαγμένα με WordPress. Έγινε απευθείας μεταφορά του κώδικα στον καινούριο server, στήθηκαν νέες βάσεις δεδομένων που γέμισαν με τα στοιχεία των παλιών και ακολούθησε η κατάλληλη μετατροπή των πηγαίων αρχείων ώστε να γίνει η σωστή σύνδεση με τη βάση.

Τέλος, έγινε επιτυχημένη μεταφορά όλων των email που φιλοξενούνταν στον παλιό server.